2017. január 12., csütörtök

2016. február 18., csütörtök

Egy külföldi ÉletOskola

                                                                  Részlet egy beszélgetésből


       A szülők legnagyobb félelme, hogy a gyermekük hogyan vizsgázik le, milyen eredményekkel. Ezzel kapcsolatban mit mondanál?
A cél nem a tanulás… Az egész élet egy tanulás.. Az Emberré válás folyamatában az, hogy valamit megtanulok, az egy mellékhatás, de nem az a cél. Ha arra törekszem, hogy Ember legyek, akkor az mindig egy kiutat, egy útmutatást fog adni nekem bizonyos helyzetekben, de ha arra törekszem, hogy megtanuljam, akkor mit fogok csinálni? Keresgélem, hogy mi is vonatkozik ide? Tehát hogy megtanulok bízni abban a belső iránytűben, egy nagyon határozott belső karakterem van, ami nem fog változni attól, hogy ez azt mondja, az meg mást. Megismerem saját magam, rájövök a saját feladatomra, értem, hogy hogy működik körülöttem a világ…
Egy dolog biztos: ez az iskolarendszer nem való mindenkinek. Azok a szülők, akik aggódnak, azok írassák be a gyermeküket egy olyan iskolába, amelyik azt a tárgyi tudást tudja biztosítani a gyermeküknek, amire úgy vélik, hogy szükségük van. Ez itt nem erről szól. Ha EMBER akarok lenni, akkor a Thálesz tétel csak eszköz és nem cél. A gyermekem bármikor meg tudja azt tanulni, ha a képességei és a kíváncsisága nincs letörve a Thálesz tétel vagy bármi más tárgyi tudás oltárán.
Ez a rendszer most már biztosítja az oktatást az általános iskolától a doktori fokozatig. Külső vizsgabiztosok által mérik le tudásukat, ami rugalmasan történik, abban az időben, amikor a tanulócsoport jelez, hogy elérkeztek tudásszintben a megmérettetéshez.
Az egész írás itt érhető el:  http://www.szeretetteremuhely.hu/?page_id=1416

2015. szeptember 5., szombat

Örökség

Megújuló -Örökségünk - 
Nemztünk lelkisége a népek családjában.

Újra egy jelenség van felvirágzóban Világunkban. Haza találunk , s vissza Anyai, Atyai Örökségükhöz a Földhöz, itt Kárpát-Hazában is.
Ez egy közŐs  lelki kívánalom , Nemzeti gondolat s tett is már.
Többen szeretnének egy szÉp virágzó országot, jólétet,szeretetet e honban, s keresik a kiutat a hazatalálás lehetőségeit a Családi Birtok  létrehozásához.
Ezen Örökség Képe egyesíti az Embereket, népeket, Nemzetteket, társadalmakat a nőket és a férfiakat a gyerekeket szüleikkel s a szülőket az ősökkel.
Az Örökségünkkel való Együtt Élés mind egyéni s családi életünket jobbá teszi, egészségünket támogatja és társadalmi, gazdasági megoldásokat is ád.
Így boldogulni természetes alap.
Hogy az egy hektárra kiköltöző embereknek segíthessünk a kormány felé érdekeinket képviselni köll, mert helyettünk senki nem teszi meg.
A Családi birtokok alapítása, alapító nyilatkozat megírása ,egybegyűjtése  egy lehetséges út, de egyéb lehetőséget is számba köll venni, képviselők, írok ,tudósok, kik személyükkel is támogatják ezen folyamatokat s fórumokat.
Szükségünk lesz egy kerekasztal beszélgetésekre is, aminek egyik témája ez lesz, ha megérett az idő reá.
A Családi Birtokok mint megoldás a globális gazdasági válságra.


Tihanyi Nimród

2015. augusztus 28., péntek

Adományozás

Többféle képen is segíthetsz, támogathatsz minket, hogy céljaink valóra váljanak, például :
- kéziszerszámok famunkákhoz
-jurtát szeretnénk a gyerekek szállásának
.- kerti szerszámok
avagy bármivel ami segíti képzésünket
- vagy számlaszámunkra forinttal
17600066-00746197-00200004
ADÓ SZÁM: 18740213-1-19
Sopron bank.
Külföldről:
HU89 0066 0074 6197 0020 0004 1760
Isten áldásával

2015. augusztus 24., hétfő

Irányok

Családi Birtokok
 Emberi, társadalmi, gazdasági és politikai problémák megoldására

Elsősorban: saját élet kezdet megsegítésére
- fiatal pároknak
-nagy családosoknak.
Egyetlen nemzet számára sem lehet közömbös, hogy ősei földjét, termőterületeit, gyümölcseit, fáit, tavait azaz természeti kincseit KI birtokolja. S az sem figyelmen kívül hagyható, hogy milyen gazdasági,társadalmi, kulturális, iskolai, politikai szerepet tölt be ezen belül.
A Családi Birtokon a gazdálkodás magába foglalja a mezőgazdasági termelő tevékenységeket, amely a családi "munka"erő foglalkoztatására, hasznosítására  törekszik.
Az itt élők  nem csak foglalkozásnak tekintették, tekintik az itt elvégzett munkát, hanem hivatásnak, megélhetésük alapjának, élet színvonaluk emeléséhez, ill. az Életben való Boldogulás alapjának.
Ezen utóbbi a Szeretet Térben, az Ember saját Családi Birtokán teljesedhet ki csak igazán. Ha a családi gazdálkodás  legalább 1 hektáron történik. Az itt elvégzett munka az örömteli alkotások a földdel való Együtt Teremtés nemesíti az embert.
Őseinknél a nemes , az Élet valódi birtokosát is jelentette, és nem uralóját , tulajdonosát. S ezen Ember felelősséget  visel magán, hisz családját boldogságban kívánja megTartani a földdel való együtt élés során.
Ezen birtokon élőknek Elsődleges TÖKE alapjuk az ÉLET ENERGIÁJUK, ez gazdaságosan bele ültetve a birtokba nagymértékben vissza térül.
Az ilyen térben a felesleges mezőgazdasági termelés nem cél, hanem a JÓ  LÉT  szolgálatába helyezi az Ember életerejét.
Mert nem azért élünk , hogy termeljünk, hanem azért termelünk, hogy az így termelődött javakat mind magunk s nemzettünk szolgálatába helyezzük. Ki-ki a maga szintjén. Az itt élők cselekedeteit nem a gazdasági törvények szabják meg ,hanem az erkölcsiek. A családi birtokok ennél fogva nincsenek kitéve gazdasági válságoknak, érték állóak, mert létük alapja Anya-Földünk és saját Életerőnk. E képen biztosabban állják meg helyüket  a nemzett testben is. S ki ilyen szellemiségben nő fel annak a hazájához való tartás természetes alapú lészen.
Családi birtokaink vissza adják belső erőnket, tartásunkat, így érettekké és képessé  válunk   megváltani magunkat , hogy ne legyünk megvásárolható termelő eszközök.
Ezért Családi Birtokok megteremtését javasoljuk és segítjük  erőnkhöz s tudásunkhoz mérten létbe hívni.

 Mi itt a  Bakonyi tanya világot újra  élettel kívánjuk  benépesíteni, mert e tájék is óhajtja a tudatos Emberi jelenlétet.
Isten áldásával